جزوه معادلات دیفرانسیل

جزوه فیزیک 2

جزوه انتقال جرم وعملیات واحد 1و2

جزوه مکانیک سیالات 1و2

جزوه انتقال حرارت 1و2

جزوه راکتور مهندسی شیمی

دانلود جزوه ترمودینامیک 1 و 2

دانلود جزوه موازنه جرم و انرژی

جزوه کنترل فرایند مهندسی شیمی

JoomShaper