کنکور ارشد 88 مجموعه شیمی

کنکور ارشد 87 مجموعه شیمی 

جزوه کنترل فرایند دانشگاه شریف

جزوه ترمودینامیک پیشرفته

جزوه راکتور پیشرفته 

جزوه مبدل حرارتی

جزوه کامل جرم

جزوه فرایند دکتر رفیع زاده

جزوه جرم دکتر مولایی

JoomShaper